29 January 2015  
โครงการ พนพ.ของ ‘ศอ.บต.’ ช่วยเกษตรกรลืมตาอ้าปาก กลุ่มเลี้ยงโคขุน อ.ยะหา ยิ้มรับความสำเร็จ
2009-08-22 03:28:20

มูฮัมหมัดซับรี มูซอดี

พระนายยิ้ม โครงการ พนพ.ของ ศอ.บต.รุดหน้า กลุ่มนำร่อง ผู้เลี้ยงโคขุน อ.ยะหาเผยสำเร็จด้วยดี ชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้ ระบุจะของบเพิ่มทำโครงการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงปลา

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาชุมชนสันติสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พนพ.) ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สนับสนุนงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับครัวเรือน หมู่บ้านละ ๗๐ ครัวเรือน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท กำลังประสบผลสำเร็จด้วยดี


ผอ.ศอ.บต.กล่าวอีกว่า ในปี ๒๕๕๒ ศอ.บต. สนับสนุนงบประมาณจำนวน ๑๖๑ ล้านบาท และในปี ๒๕๕๓ ศอ.บต. ได้เพิ่มงบประมาณเป็น ๓๗.๕ ล้านบาท ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนนำไปซื้อปัจจัยการผลิตในการประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัด แต่ต้องดำเนินการในลักษณะเป็นกลุ่มอาชีพและกำหนดให้สมาชิกทุกคนต้องออมสัจจะวันละบาทด้วย เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองและมีความยั่งยืน โดยทีม ๗ ทหารเสือในพื้นที่ ทั้งปลัด อบต. พัฒนากร เกษตร สาธารณสุข ตำรวจ ครู กศน. และกำนันในพื้นที่เป็นผู้แนะนำและติดตามการดำเนินงานให้ความถูกต้องโปร่งใส

กลุ่มผู้เลี้ยงโคอำเภอยะหา จังหวัดยะลา เป็นกลุ่มนำร่องที่ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ พนพ. ของ ศอ.บต. เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ มีสมาชิกจำนวน ๔๐ คน แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย คือกลุ่มตำบลกาตอง จำนวน ๒๕ คน และกลุ่มตำบลบาโร๊ะ จำนวน ๑๕ คน นายมะเด็ง อายะ เป็นประธานกลุ่ม นางแมะกือจิ หะยีเบนนา เป็นรองประธาน นายอับดุลเลาะ อากาปาแย เป็นเลขานุการ และนายมะการิง มาแยบือแต เป็นเหรัญญิก

นายมะเด็ง อายะ กล่าวว่า หลักจากที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาแล้วได้รวบรวมกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงโค ได้ ๔๐ คน ก็แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเลย โดยตนเองได้รับแต่งตั้งจากสมาชิกให้เป็นปราน มีการบริหารออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ กลุ่มตำบลบาโร๊ะ จำนวน ๑๕ คน ได้แบ่ง วันให้คนละ ๑๒ ตัว ไปเลี้ยงดูแลเอาแต่ต้องมาประชุมกันทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ส่วนกลุ่มตำบลกาตอง จำนวน ๒๕ คน มีวัน ๕๐ ตัว เราเลี้ยงแบบรวมทำโรงเรือนกันเอง และแบ่งเวรกันไปตัดหญ้าวันละ ๒ คน ก็บริการกันได้ราบรื่นประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง


alt


นางแมะกือจิ หะยีเบนนา กล่าวว่า ต้องขอบคุณ ศอ.บต. ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและขอบคุณคุณศุภกร แก้วนาบอน เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ที่เข้าร่วมประชุม ชี้แจงแนะนำการทำงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโอกาสต่อไป สมาชิกกลุ่มคิดว่าจะขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงปลาเพิ่มเติมเพื่อให้ชีวิตครอบครัวทีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

ด้านนายรอเฮ็ง บาโง จากตำบลกาตอง กล่าวเพิ่มเติมว่าตนเป็นประธานกลุ่มย่อยของตำบลกาตอง ซึ่งอาชีพส่วนตัวก็ชำแหละเนื้อวัวขายให้กับแม่ค้าและผู้คนโดยทั่วไปอยู่แล้ว ทุกวันนี้ราคาเนื้อวัวกิโลกรัมละ ๑๔๐ บาท หากสมาชิกคนใดนำมาขายให้ตนก็ยินดีจะชำแหละ เพื่อนำเงินคืนให้กับสมาชิกไปใช้จ่ายต่อไป ถือว่า เป็นการพึ่งพาช่วยเหลือกลุ่มเกษตรครบวงจรอีกทางหนึ่ง

 

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย

 

| หน้าหลัก | English | Bahasa | العربية | เกี่ยวกับเรา |
สำนักข่าวอามาน © 2010 . All Rights Reserved.
297/28 หมู่บ้านออมทอง ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
อีเมล์ : info@amannews.org โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7331-2291 มือถือ : 08-9732-1987