01 February 2015  
ครั้งแรกของประเทศไทย ครั้งแรกของการค้นหา (ฅน) ต้นแบบ ผู้ขับร้องอนาชีด กับ The Nasyid Idol 2010
2010-02-10 16:09:33

กองบรรณาธิการสำนักข่าวอามาน

บริษัท  อสมท จำกัด มหาชน ร่วมกับ ชมรมอนาชีดและการแสดงภาคใต้ ขอเชิญเยาวชนเพศชาย อายุ 15 – 25 ปีที่มี ภูมิลำเนา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ  สตูล สมัครและร่วมแข่งขัน โดยส่ง เดโม เสียงร้องอนาชีดภาษามาลายู 1 เพลง พร้อมประวัติ เบอร์ติดต่อกลับส่งมาที่สถานีวิทยุ อสมท.ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553


แม้วันนี้ม่านควันไฟแห่งความรุนแรงยังลอยปกคลุมอยู่เหนือปลายด้ามขวาน แต่สำหรับบางคน มันเป็นแค่ควันจางๆ ซึ่งไม่มีทางบดบัง "ดีเอ็นเอ" บางอย่างของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปได้  และบางคนที่ว่านั้นคือเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ซึ่งมองเห็นว่าศาสนาอิสลามที่นับถืออยู่นั้น มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมประเพณี และเชื่อว่าดีเอ็นเอตัวนี้ที่มีอยู่ในร่างกายพี่น้องมุสลิมทุกคน ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยไขประตูสู่สันติภาพได้  การนำเอาหลักคำสอนทางศาสนา มาเสนอในรูปแบบ "อนาซีด (anasyid)" หรือ การร้องเพลง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคำสอนขององค์ศาสดา  ด้วยหวังว่า “อนาซีด” จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยแผ้วถางความรุนแรงในพื้นที่ นอกเหนือจากการเฝ้ารอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จากภาครัฐ และหน่วยงานด้านความมั่นคงไปวันๆ

อนาซีด คือ การขับกล่อมบทเพลงที่มีเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้ฟังมุ่งมั่นกระทำความดี ปฏิเสธการทำความชั่ว เชิญชวนให้สังคมเดินหน้าสู่กระบวนการสร้างสันติสุข ที่สำคัญบทเพลงยังปราศจากเนื้อหาที่ขัดต่อหลักปฏิบัติในศาสนาอิสลาม เนื้อหายั่วยุสู่ความเสื่อมเสียทั้งในด้านจริยธรรมและศีลธรรม ความเหมือนที่แตกต่างของบทเพลงทั่วไปกับอนาซีดนั้นถูกสอดแทรกด้วยเนื้อหาสาระที่แฝงคำสอนของศาสนาที่เชิญชวนสู่ความดีงาม สันติภาพ ปรองดองกันรักในเพื่อนมนุษยชาติ รักในธรรมชาติและใกล้ชิดพระเจ้า      อนาชีดอาจจะช่วยยุติความรุนแรงได้ เนื่องจากบทเพลงอนาชีดสามารถดึงเยาวชนมาสู่แนวทางแห่งความดี และอนาชีดคือสัญลักษณ์แห่งสันติภาพในรูปแบบหนึ่ง และในวันที่มีการถ่ายทอดภาษาดนตรีที่แทรกด้วยคำสอนของศาสนาซึ่งมุ่งให้สังคมสงบสุข เชื่อว่าวันนั้นอุณหภูมิที่เคยร้อนแรงคงลดระดับลงได้บ้าง

ดังนั้น บริษัท  อสมท จำกัด มหาชน ร่วมกับชมรมอนาชีดและการแสดงภาคใต้ จัดโครงการค้นหา (ฅน) ต้นแบบ ผู้ขับร้องอนาชีด กับ The Nasyid Idol 2010  ขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทยในด้านการขับร้องเพลงอนาชีดและสื่อที่แสดงออกถึงความสันติ อีกทั้งสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมสังคมไทย โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับสู่ความสงบสุขและสันติภาพอย่างถาวรโดยเร็ว

สำหรับน้องๆ เยาวชนชายที่มีความสามารถด้านการขับร้องอนาชีดเดี่ยวสามารถขอใบสมัครที่สถานีวิทยุ อสมท.ในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนใต้ หรือโหลดได้ในเว็บไซต์ของสำนักข่าวอามานและส่งมายังสถานีวิทยุ อสมท.ด้านล่างนี้  


altอสมท.ปัตตานี

297/134-135 หมู่บ้านออมทอง  ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000

สอบถามข้อมูลโทร.073 – 333159


อสมท.ยะลา

100/1 หมู่ที่  6 ถนนร่มเกล้า ตำบลสะเตงนอก

อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95000

สอบถามข้อมูล  โทร.073 – 202 100

อสมท.สตูล

43 โรงแรมวังใหม่  ชั้น 2 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน

อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000

สอบถามข้อมูล  โทร.074 721 354

อสมท.นราธิวาส

151/15-16 ถนนสุริยะประดิษฐ์  ตำบลบางนาค

อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 96000

สอบถามข้อมูล  โทร. 073 – 521 034

อสมท.สงขลา

39 ถนนวงศ์วานิช  ตำบลหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

สอบถามข้อมูล  โทร.074 – 235 669

 

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย

 

| หน้าหลัก | English | Bahasa | العربية | เกี่ยวกับเรา |
สำนักข่าวอามาน © 2010 . All Rights Reserved.
297/28 หมู่บ้านออมทอง ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
อีเมล์ : info@amannews.org โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7331-2291 มือถือ : 08-9732-1987